Faghæfte 48

It og mediekompetencer i folkeskolen
I Faghæfte 48, der omhandler ”It- og mediekompetencer i folkeskolen” (UVM 2010) beskrives de kompetencer, eleverne forventes at have tilegnet sig inden for it, inden de forlader skolen. Faghæftet stiller store krav til skoler og lærere og har høje forventninger til eleverne. Således hedder det: ”Den udvikling, der begyndte som digitalisering af centrale processer i virksomheder og organisationer, er nu noget, vi alle berøres af. Børn og unge tager hurtigst nye teknologier til sig, og fra det tidspunkt da it kom ud i hjemmene og i danskernes hverdagsliv, har børn og unge været frontløberne. […] Det er i dette landskab af hastige samfundsforandringer, at skolen skal finde sin vej og komme de nye formelle og uformelle krav fra samfundet i møde. Dette kan ske ved, at skolen inddrager vidensamfundets arbejdsformer gennem en læring, der er åben, fleksibel og primært projektbaseret. […] Således kan skolens hverdag fremover blive præget af didaktiske designs, der er rettet mod læreprocesser, læringsresultater og dannelse i et globalt medborgerperspektiv.” (UVM 2010)

Web 2.0 er et af faghæftets centrale begreber, begrebet bruges ofte som en fælles betegnelse for nogle af de teknologier, der i dag er tilgængelige på nettet. Web 2.0 rummer mange små som store frit tilgængelige læringsressourcer. Nogle af disse er som udgangspunkt tiltænkt undervisning, men de fleste er ikke. Mange af teknologierne giver mulighed for nye måder og former for:

  • deltagelse
  • socialitet
  • kollaboration
  • produktion
  • publicering
  • kreativitet

(Holm Sørensen m.fl. 2010).

Find faghæfte 48 her

Reklamer